søndag 16. oktober 2011

TPACK-modellen

Jeg har kommet litt på utur i mine innlegg her, men prøver å ta igjen litt av det tapte.

Har vært Pappa mye i det siste og det har gitt meg litt tid til å lese pensum. Velger derfor å se litt TPACK- modellen som er nevt flere steder i pensumbøker. Velger å se på denne i lys av min egen praksis. Her velger jeg å starte med en utsagn av Cuban (Erstad og Hauge.2011:50). "Mangel på endring forklares med blant annet at lærere beholder de praksisene de vet at fungerer for deres tradisjonelt viktigste oppgave- å formidle kunnskap og verdier". Jeg har tenkt mye over min egen praksis i det siste. Har lest mye i boka til Erstad og Hauge, og bitt meg merke i TPACK- modellen i den forbindelse. Ser at denne er brukt i flere forskjellige sammenhenger, men velger som sagt å bruke den opp mot min egen praksis.
Den er bygd opp rundt tre viktige komponenter. Hentet fra Englien, Johannesen m/fler (Erstad og Hauge.2011:214-217), og Nilsen(Andreassen, Irgens m/fler,2010:109-110). De tre komponentene er, fagkunnskap, didaktikk/ pedagogikk og teknologi. Disse  møtes da i et sentrum som blir omtalt som fagdidaktiksk IKT- kompetanse. En ganske komplisert sammensetning, men likevel en del av det å være lærer.
Jeg mener at jeg selv er brukbar til å definere inn fagkunnskap og didaktikk i min undervisning, men den tredje komponenten er jeg ikke så klar over. Vi skal ikke bruke IKT bare for å bruke den. Det må ligge noe mer til som begrunnelse. Ved min egen skole arbeider vi utfra mottoet "Med eleven i sentrum". I mitt hode kommer da dette inn i sentrum der sirklene møtes og danner begrepet fagdidaktiksk IKT- kompetanse. Har derfor i det siste begynt å bruke et eneklt diagram der jeg i forkant av enkelte timer setter meg ned og skriver ned hva jeg kan oppnå med å bruke IKT eller ikke. Hvofor vil bruk av IKT føre til bedre læring for elevene, er sentrale spørsmål jeg stiller meg i den forbindelse.
Er det flere som har brukt denne modellen på en slik måte jeg har? Hvordan kan jeg videreutvikle denne og bruke den enda bedre i min egen praksis? Tanker om dette motaes med takk. Har tenkt å bruke læringsplattformen ved skolen som grunntanke i det videre arbeidet med dette. Det fordi jeg har en tendens til å "gape" over for mye på en gang. Må bli flinkere til å ta mindre steg framover for hver gang.

2 kommentarer:

 1. Hei Inge,
  Slik jeg forstår deg, går du til kjernen av TPACK-modellen når du setter deg ned å tenker igjennom hvordan bruk av teknologien påvirker elevenes læring, og hvordan du kan bruke den for å påvirke elevenes læring slik du ønsker. Det er lurt å drøfte dette med kolleger, slik at dere kan dele erfaringer og lære av hverandre. Og så: hvordan kan elevene bruke teknologien i sitt læringsarbeid? Vi må få høre mer om hvilke konklusjoner du kommer fram til etter hvert.

  SvarSlett
 2. Jeg har ikke brukt den slik som du, men jeg synes denne modellen er meget klargjørende. Da jeg leste om modellen falt liksom noen brikker på plass hos meg, at IKT er faktisk så "spesiell" at det er en egen faktor i forhold til fagkunnskap og didaktikk.

  Igjen så tror jeg at vi som lærere må ha kjennskap til hva som finnes av muligheter for å kunne vurdere om elevene skal kunne få et økt læringsutbytte om de bruker IKT i en oppgave. Igjen tenker jeg at vi må ha, eller arbeide for å få en oversikt.

  Spennende med måten du ville bruke modellen på.

  SvarSlett