søndag 30. oktober 2011

Mitt innlegg om håndskrift og PC bruke blir oppdatert i løpet av kommende uke. Vi skal ta opp dette som tema på tirsdag. Alle på teamet har fått Tragetons artikkel oppkopiert, og i lekse til da. Det blir nok en interresant diskusjon.

Så til ukas hovedinnlegg. Dette er noe jeg har tenkt å skrive om lenge, men det dukker stadig vekk noe som er av interrese. Men here we go.
Da jeg satt i bilen på tur hjem fra samlingen i Trondheim, var jeg som ofte på søken etter hva skal jeg skrive om denne gangen. Da slo det meg, skolens IKT- plan skulle være mitt utgangspunkt. Men som jeg har kommentert en gang før, har jeg en tendens til å gå veldig bredt og høyt ut. Mitt mål skulle være å forbedre den. Dette skjønte jeg etter hvert at ville bli litt for ambisiøst. Og fikk jenket meg ned på et litt mer overkommelig nivå.
Ved min skole er vårt utviklingsprosjekt for tiden myntet om mot LP- modellen. Vi er godt igang med tredje året. Og skal dermed være godt igang med dette. Jeg skal ikke komme med noen utgreing om dette. For dere som kan være interresert i å lese om dette kan dere finne mere på denne linken. Kan anbefales fra undertegnede. http://www.lp-modellen.no/ . Noe av det som står meget sentralt her er hvordan vi som voksne kan møte elevene våre. Dette skal da kort sagt føre til en endring av atferd, læring osv til det bedre for andre. Hvordan kan jeg som ansatt ved Tolga skole, ved min måte å møte elevene på, skape en positiv endring eller forbedring for en eller flere elever.
Jeg tok opp skolens IKT- plan som case tidligere i høst. Her skrev jeg litt om hva jeg mente om bruken av denne, og hvordan den bare var en skrivebords plan etter min mening. Jeg la lista på caset veldig høyt, og dette var med vilje. Dette for å skape diskusjon. Og det var noe jeg oppnådde til de grader.
Noe av det første jeg oppdaget, var at ikke alt av utstyr fungerte som det skulle, noen mente at de ikke behersket programvare osv. Men dette er etter min mening ikke verdens største problem å gjøre noe med. Uavhengig av min agenda, har skolens ledelse lagt opp til kursing på kveldstid med noe av den mest elementære programvaren som vi bruker. Her blir det lagt opp til flere kvelder der vi kan friske opp eller lære noe helt nytt. Dette var ikke mitt fokus. Jeg ville fram til vår pedagogiske praksis eller mangel på bruken av dette. Jeg sa ikke noe om hvor jeg mente dette lå i min beskrivelse i caset. I diskusjonen kom det fram mange gode punkter. Men jeg bet meg spesielt merke i en ting, og dette er noe jeg har følt på i andre sammenhenger også. Mangel på arenaer der vi kan komme med informsajonsdeling eller utveksling av gode ideer og erfaringer. For jeg er sikker på at det på huset er mange som sitter inne med god kunnskap på programvare og ikke minst når det gjelder den pedagogiske bruken av dette. Derfor er jeg nå igang med å sette meg inn i artiklene om "Lærende nettverk" av Baltzersen og Eliassen og "Mini nettverk" av Englien, Johannesen og Nore,(Erstad og Hauge.2011:kap.9 og 10). For å kunne danne meg et bilde av hvordan slike arenaer kan bygges opp og fungere godt. Dette er noe jeg pr. nuværende ikke kan noe mye om. Er det noen som kan komme med noen tips på dette, så hadde det hvert kjempe fint. Linker om prosjekter som har hvert vellykket på dette området, eller litteratur som kan være bra, utenom kap. i boka til Erstad og Hauge.

Som en liten appendiks kan jeg si at jeg oppnådde mye av det jeg ønsket gjennom å ta opp dette som tema, nemlig litt engasjement. Skolens ledelse er også informert, og syntes min tanke om å prøve og danne et mini nettverk var spennede. Trenger litt mer tid til å sette meg inn i teorien som hovedboka presenterer.
Fortsettelse følger om en eller to uker.
Inge out.   

3 kommentarer:

 1. Jeg har ingen konkrete tips å komme med,kan ikke nok om det.Jeg synes det virker som om du greier å skape engasjement og fremdrift på skolen.Skal en forandre noe så må en starte med seg selv,da er det bare å sette igang med nettverk og diskusjoner.Jeg er også opptatt av boka til Ola Erstad:Skolen i digital utvikling.Den synes jeg er veldig god.Skille mellom å lære gjennom,med og om medier er en god struktur å jobbe etter.(kap.4)

  SvarSlett
 2. Slik du beskriver forholdene på skolen din, ville jeg fortsatt hatt egen skole i fokus: hvordan kan du danne allianser med lærere - og ledere - som deler din entusiasme for å utvikle skolens pedagogiske bruk av IKT? Når du har skapt en bærekraftig base for utvikling på egne skole, så ta kontakt med andre skoler i kommunen og få med deg folk som er interessert i å danne nettverk. Disse kan være knyttet til fag eller trinn (eller begge deler). Det er viktig at utviklingen av den pedagogiske bruken av IKT knyttes nært opp til den undervisningen lærerne har, slik at de kan se nytten av utprøving og nyvinninger i sin egen praksis.

  SvarSlett
 3. Flott at du har fått igang diskusjoner! Det er vel noe av det viktigste vi gjør som skolefolk, tar de store og viktige diskusjonene (og ikke ordensreglene, som alltid blir diskutert hos oss:-). Tenker du at du skal ha en arena på skolen for deling? Eller tenker du en arena med andre skoler? Digitale arenaer finnes jo i LMS'en dere bruker på skolen? Eller ikke? Vi har det vi kaller for Idébanker i Itslearning, hvor lærere legger ut gode forslag, tester, linker, tema etc. Vi har en Idébank for hvert fag. Jeg vil ikke si at alle er like delaktige her, men vi har en policy at om du bruker noe så bør du også legge noe inn. Ellers hadde vi før det vi kalte for IKT-drypp. En lærer viste resten av kollegiet et opplegg, sider, eller andre ting som han/hun gjorde pedagogisk med sine elever. Dette skulle være et lavterskel drypp.

  Vet ikke om det var noen slike forslag du ønsket:-)

  SvarSlett