onsdag 12. oktober 2011

Fortsettelse på ledelesesansvar

Takk for mange gode innspill på mitt forrige innlegg.

Velger å ta utgangspunkt i et "motspørsmål" jeg fikk. For meg som den lille lederposten jeg har, er det det  pedagogiske arbeidet som er viktigst. Jeg sitter ikke med personal og budjsett ansvar som ekesmpel. Men føler at mye av arbeidet rektor ved min egen skole må prioritere er av en administrativ karakter. Velger å bruke IKT som eksempel, siden det er det jeg arbeider med i denne bloggen.
Vår IKT- plan ble laget for en del år siden. Den har heller ikke vært i bruk på lenge. Det den legger vekt på er opplæring av programvare på de forskjellige trinn. Den sier ikke noe om Fronter, som vi bruker som læringsplattform. (Når det gjelder læringsplattform er det noe jeg vil komme tilbake til senere i bloggen min). Etter min mening er denne planen gått ut på dato for lengst, noe mange er enig med meg i. Men det går ikke an å hekte seg opp i det som skulle ha hvert gjort. Jeg velger å se framover istedet.
Følgende er hentet fra Kjell Atle Halvorsen, (Andreassen, Irgens m/ fler.2009:72). "Det er skolelederens ansvar at skolene integrerer den nye teknologien i sin virksomhet". Dette er et utsagn som jeg møter mye i faglitteraturen som jeg har lest. Mitt utgangspunkt i den forbindelse er, hvordan løses dette på andre skoler? Fint om noen kan gi meg noen tips på hvordan jeg kan og ikke minst bør gå fram på, gjerne med henvisninger til noe i faglitteratur              
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar