onsdag 1. februar 2012

1. februar 2012.

Nå er det lenge siden jeg har vært inne her og skrevet noe. Denne bloggen ble opprettet som en del av et studium jeg tar ved NTNU i Trondheim. Her skulle vi opprette og utvikle vår egen blogg. Blogg som medium var hellt nytt for meg ved oppstarten. Som du kan se av de andre innleggene mine er de knyttet opp mot IKT som medium. Nå er jeg ferdig med modulen, og det gikk veldig bra(etter mine egne mål). Men jeg har fortsatt emd IKT som tema i min neste modul oppgave også. Jeg har her arbeidet med skoleutvikling, og fortsatt på noe fra forrige gang. Mitt mål med dette var å opprette en felles bruk av digitale mapper på skolen jeg arbeider ved. Jeg har her rollen som teamleder, og ønsket at vi som team skulle ta i bruk læringsplattformen vår Fronter på en mer pedagogisk måte. Det er ikke sikkert du vet så mye om hva en læringsplattfor er. Ønsker du å finne ut av det kan du følge denne linken,  http://www.wikipedia.no/ . Hvis du bruker søkerordet læringsplattform, får du en kort og fin beskrivelse over hva dette egentlig er og kan brukes til. For oss innen skoleverket er dette blitt et meget fint arbeidsredskap, både i mellom voss oksne, men også i vår daglige kontakt med våre elever. Men LMS`en (som det heter på forkortingsspråket) er det vår egen oppgave å bruke denne. Det finnes mange muligheter, men det gjelder å kunne finne og utvikle dem slik vi vil ha det. Det er her mitt arbeide har kommet inn. Og jeg kan si det slik, jeg er ingen racer på IKT. Men jeg prøver å utvikle min egen kompetanse på området, og hvordan jeg kan bruke dette på en fornuftig måte i mitt daglige virke.
Mere kommer på et senere tidspunkt.  
Hvis du er nysjerrig på det jeg driver med, eller du er i samme situasjon som meg, er jeg veldig interessert i å komme i kontakt med andre som driver med IKT som medium.