tirsdag 27. september 2011

Ledelsesansvar.

Nå kommer mitt første ordentlige innlegg.
Jeg sitter litt sånn på gjerdet når det gjelder hovedansvaret for skolen min. Sitter i skolen ledergruppe, men det er jo fortsatt rektor som har det overordnede ansvaret. Vi har ledergruppemøter en gang i måneden, eller oftere ved behov. Mange skjønner sikkert at meste parten av tiden min brukes til undervsning. Gjennom rektorskolen i fjor og oppstarten av årets videre studier, har jeg fått en god oversikt over hva en rektor har som ansvarsområder. Og det ikke så rent lite og bite over. Mange prosjekter og skoleutvikling som faller inn under begrepet lærende organisasjoner.
Har nettopp lest kapitelet om rektors ledelseskompetanse av Nils Ole Nilsen, når det gjelder bruk av IKT. Og det er jo mye av det samme når det gjelder skole utvikling generellt. Men han sier blant annet, (Andressen  m. fler. 2010:107). "Noen vil assosiere god skoleledsle med at lederen setter målene, planlegger, motiverer, koordinerer og kontrollerer".
Mitt utgangspunkt er derfor til de som har dette som ansvar, hvordan finner dere tid til dette? Regner med at de fleste skoler ikke bare driver med IKT i sitt skoleutviklingsarbeide. Bruker dere flere personer som har dette som anvsarsområde? Håper på noen gode innlegg på dette.      

onsdag 21. september 2011

Da tror jeg at jeg begynner å komme på stell her, som det heter i Norddalen. Kan noen som er innom her bekrefte det? Kjell Atle for eksempel.
Er det fortsatt på feil sted jeg publiserer?

torsdag 15. september 2011

Oppstart

Dette er bare en test/ start på hvordan jeg skal legge skrive for å legge inn det jeg vil ha her. Mer kommer etter hvert.