søndag 23. oktober 2011

I forrige uke fikk jeg en god opplevelse ved bruke av datamaskin. Vi har statistikk som tema i matematikk i min 7. klasse. Etter gjentatte repetisjoner og forskjellige innfallsvinkler, var det fortsatt en av guttene som ikke klarte å lage og skjønne hva et søylediagram var. På slutten av uken hadde jeg satt opp bruk av exel, som en annen innfallsvinkel. For å gjøre historien kort ble følgende utsagn framført, "Hvorfor kunne du ikke brukt dette som eksempel før, dette var jo enkelt". Han har nok ikke skjønt fullt ut hva dette er, men har en mye bedre oversikt på temaet nå. Klok av skade, har jeg ordnet med datamaskin til alle med programvare til neste matematikk time.
Jeg har valgt å ta utgangspunkt fra mitt eget ståsted når det gjelder ledelse i skolen. Jeg har nedsatt leseplikten med to timer i uka som teamleder, samt at jeg sitter i skolensledegruppe. Der har vi møte en gang i måneden, så der er mitt virke som lærer som på nåværende tidspunkt er mitt hovedvirke.

Dette har fått meg til å bla litt i pensum, samt at jeg har tatt utgangspunkt i et innlegg jeg fikk på mitt forrige. Hvordan kan elevene bruke teknologien i sitt læringsarbeide? Dette har penset meg inn på temaet klasseledelse. Over en periode nå har mange andre på skolen påpekt på hvor god arbeidro det er i 7. klasse. Og dette stemmer godt. Klassen og jeg ble tidlig i høst enige om hvordan vi vil ha det i timene. Dette fungerer veldig godt. Eleven ble tatt med på råd. Dette gjorde jeg for å ansvarligjøre hver enkelt av dem. Klasseromsledelse faller dette innenfor.
Halvorsen sier følgende (Andeassen, Irgens m/ fler.2010:72)."Ledelse må utøves av lærere som vet når og hvordan teknologien skal brukes for å optimalisere elevenes læring, og når den ikke skal brukes". Som i eksempelet mitt ovenfor kan illustrere, er jeg ikke der enda. Men er på vei, tenker jeg da i mitt eget hode. Som jeg oppsummerte i mitt forrige innlegg, så er ikke min digitale kunnskap god nok. Men heldighvis lærer man noe nytt hele tiden. Dette studiet og blogg skrivingen har fått meg i en positiv retning.
Så for å svare litt på spørsmålet jeg stilte i innledningen. I stedet for å tenke at lærer de noe nytt ved å bruke IKT. Heller snu litt på flisa og si, hva kan de lære bedre ved å bruke IKT. La positivismen få innpass. Gavriel Salomon sier følgende (Erstad.2010:79). "Har vi tro på at et visst medium vil lære oss noe, så lærer vi, men hvis vi oppfatter at mediet ikke har læringsverdi, fungerer det heller ikke læringsfremmende". 
Som en kollega av meg bruker å si, vi må ta elevene på alvor. Og det er etter min mening, vår oppgave gitt i stilling av vårt profesjon. Klasseromsledelse er en meget sentral del av dette. Filosofisk sagt.
I mitt neste innlegg kommer jeg til å ta utgangspunkt i en del av IKT arbeidet som jeg har startet på min egen skole. Videreutviklingen av Fronter som læringsplattform må derfor vente

3 kommentarer:

 1. For det første: du er i godt selskap når du sier at din digitale kunnskap ikke er god nok. Det gjelder oss alle. Det gjør også det motsatte: den er god nok til at vi kan ta skritt i riktig retning, slik du nå gjør! jeg har klokkertro på å ansvarliggjøre elevene både når det gjelder å etablere regler for arbeidsro i klassen, og ikke minst for bruk av PC og internett på skolen!

  SvarSlett
 2. Godt jobbet, og gratulerer med den fine tilbakemeldingen fra eleven. Jeg liker fokuset ditt på merverdien IKT gir -det å lære på en annen måte.

  Jeg er spent på å høre mer fra hva som har skjedd på skolen og arbeidet du har satt i gang.

  SvarSlett
 3. Slik jeg leser dine innlegg synes det som om du er nå på en stigende læringskurve:-) Og er det ikke der vi skal være som lærere, hele tiden på veien.

  Det er alltid deilig å få gode tilbakemeldinger fra elever og føle at en treffer riktig. Det viktigste er vel ikke alltid at vi er bedre enn elevene, men kanskje det å tørre å slippe kontrollen litt og la elevene ta ansvar.

  SvarSlett