søndag 13. november 2011

Om jeg er klar eller ei, her kommer en liten blogg om nettverk. Den er mye basert på teori fra Erstad. Dette er ikke et nytt felt for meg, men likevel første gangen jeg setter meg "dypt" inn i teori om hvordan det kan fungere. Som jeg har nevnt et par ganger før driver vi skoleutvikling gjennom LP- modellen ved min skole. Vi er nå inne i det tredje og siste året der vi får veiledning fra det lokale PPT og kursing gjennom Lillegården kompetansesenter. Til høsten må vi ha kommet så langt, at vi klarer å stå på egne bein. I løpet av disse årene har jeg hatt funksjonen som leder for en av fire grupper ved skolen. Jeg fikk mye skryt i starten av prosjektet på måten jeg håndterte denne funksjonen. Gruppen kom veldig fort i gang, og hadde god progresjon. Men etter hvert har jeg hatt følelsen av at vi har stått litt på stedet hvil. Mine tanker om progresjon har stoppet opp. Litt frustrerende i lengden. Jeg har i mine egne øyne ikke klart å videreføre gruppedynamikken for å heve oss lenger oppover stigen. Føler heller ikke at mine initiativ i gruppen har ført fram.
Mitt utgangspunkt med å lese meg opp på lærende nettverk og mininettverk i Erstad og Hauge sin bok, er derfor å få en bedre forståelse for hvordan dette kan gjøres. Mitt mål på sikt er å få så god kunnskap om dette, at jeg skal kunne danne et mininettverk på skolen til å arbeide med IKT. For min egen og andres utvikling. Om slike nettverk skal ha en formell ledelse er det delte meninger om. Men min erfaring er at hvis det i hvert fall er noen som har det overordnede ansvaret, blir prosessene mer effektive. Dette gjelder spesielt i oppstarten av nettverket sier Baltzersen og Eliassen (Erstad og Hauge.2011:196).
I det samme kapitelet tas det utgangspunkt i noen sentrale kjennetegn på nettverks læring fra Veugelers og O’Hair. Disse drøftes opp mot erfaringer fra Vestfold- og Halden nettverket. Meget interessant lesning for en som ikke er stødig nok på dette, (etter egen mening). Disse 8 punktene er viktig. (Erstad og Hauge.2011:198-206).
1.      Likeverdige bidragsytere.
2.      Tydelig pedagogisk ide.
3.      Nettverkslæring er både formell og uformell.
4.      Variasjon i nettverksmetoder.
5.      Nettverksteoretisk rammeverk.
6.      Å dele ansvar.
7.      Nettverksarbeid krever at man skal strukturere «strømmen av aktiviteter».
8.      Spredning av kompetanse internt og eksternt.

Det er en del å sette seg inn i hvordan man skal få et slikt nettverk til å fungere best mulig. Man hører ofte at man har så liten tid til pedagogisk utviklingsarbeid. Men etter å ha tenkt og lest en del om dette som tema, er det vel mye opp til oss selv.
Er det noen som har noen positive erfaringer med nettverksarbeid og hva som er viktig i den forbindelse? Dette er i hvert fall et tema jeg har planer om å arbeide videre med på egen skole. Har nok fått en grunnleggende bedre forståelse for hva som vil være viktig. Det neste steget vil vel være å prøve det ut i «real life».             


8 kommentarer:

 1. Lærende nettverk er gull! Jeg var en av vår skoles representant i lærende nettverk, hvor vårt prosjekt ble avsluttet våren 2009. Dette har vært et savn siden.

  Vet ikke helt om jeg tar feil, men slik lærende nettverk er beskrevet i Erstad (og slik jeg opplevde det) litt annet enn et praksisfellesskap på egen skole. I vårt nettverk møttes vi (ca 10 skoler)noen ganger i halvåret. 2-4 ganger. Det var en fra UiB som ledet nettverket og hadde en koordinerende funksjon. Det gikk på rundgang mellom skolene å holde en dag, hvor ulike tema ble tatt opp. Alle skolene forpliktet seg til å bidra med noen praksisfortellinger og "vise" resten av gruppen gode døme. De skolene som ikke bidro, ble rett og slett "kastet" ut av nettverket. Jeg personlig opplevde dette å møte "likesinnede" og vise hverandre som utrolig nyttig. Vi tok fortellingene tilbake til egen skole og forsøkte å dele med resten av kollegiet.

  Vi snakker stadig om at vi savner Lærende nettverk. Kanskje også fordi vi som liker å drive med skoleutvikling og liker å arbeide med digitale hjelpemidler, også må få input. For å være istand til å hjelpe eget kollegium.

  I et slikt nettverk vil jeg anbefale at en har oversikten og leder/koordinerer arbeidet. Men om det er et praksisfellesskap, med erfaringsdeling du er på jakt etter på egen skole, kan det kanskje være litt mer selvdrevet.

  Lykke til - skulle ønske at alle fikk delta i et lærende nettverk:-)

  SvarSlett
 2. Det er sikkert riktig Tove. Bruker begrepene litt forskjellig ser jeg. Men min mening er å prøve å få til et strukturert mini nettverk som kan arbeide aktivt med utvikling og videreføring av god pedagogisk IKT arbeid. Muligens at dette kan viderføres til andre skoler etter hvert, men en stand må man starte.

  SvarSlett
 3. Skulle ønske at vår skole kunne delta i et slikt lærende nettverk og kunne fått tilegnet seg noe praktisk kunnskap som kunne anvendes hos oss. Erstad (2010) omtaler nettverk som lærende når disse bidrar til deling, dialog og refleksjon som basis for å kunne få til endring eller utvikling av det som skjer ute i skolene.
  Noe av det som jeg tenker er viktig dersom en høgskole eller et universitet skal være med på å få igang et slikt prosjekt (ved en eller flere skoler), er at det da ikke bør brukes som materiale til høyere utdanning for studenter ved nevnte høgskoler eller universiteter. Har veldig dårlig erfaring med det. Et eksempel: som da vår skole var med på et prosjekt som skulle hjelpe elevene til å bli bedre lesere. Hvor mye vi som skole egentlig satt igjen med av gode ideer og kompetanse på området etter at prosjektet var slutt vites egentlig ikke, men det føles hvertfall ikke som det helt store. Regner med at de som kom fra de aktuelle lærestedet fikk sin videreutdanning i boks! Slik bør det vel ikke være!?

  SvarSlett
 4. Jeg var på rektorsamling på fylkesnivå igår og kjørte et spørreskjema om hvordan status er i forhold til IKT i kulturskolesystemet.Der viser det seg at få var tilknyttet nettverk,lærende nettverk.Skoleslaget har ingen kultur for deling,dialog eller refleksjon.Det finnes et nettverk på nasjonalt nivå,bare to skoler av tjue var inne på dette.Så vi har en lang vei å gå.Det høres ut som du jobber godt ved egen skole.Lykke til videre

  SvarSlett
 5. Uansett hva vi kaller det så opplever jeg selv å vokse/utvikle meg når jeg er sammen med andre:-) Gjør hva du kan for at delingsarenaer skapes, men kanskje du også skal si at du forventer noe av det også? Jeg opplever at når jeg sier at jeg forventer at det skjer en utvikling og at jeg er interessert i den enkelte, så gjør det noe med de. Godt tiltak Inge!

  SvarSlett
 6. Hva jeg forventer? At hver enkelt tar innover seg hva som forventes av dem som lærere. Det er et litt for "dårlig" argument at man gikk lærerskolen for så lenge siden. Mange av dem jeg vet om i min region som er dyktige på området IKT, er langt eldre en meg. Og de kan mye. Hvor har så de lært det. Sikkert gjennom kurs og eget arbeid på området. Det er ikke mer en 10 år siden jeg avsluttet læreskolen selv, og på de fire årene hadde jeg seks timer med pc undervisnig på området spesial pedagogikk. Holdniner handler det mye om.

  SvarSlett
 7. Har du vært inne på Del og bruk? Dette er et nettsted som er opprettet for at lærere og andre skolefolk kan dele erfaringer på nettet. Åpent og gratis. Der finnes egne grupper for IKT og endring av praksis, og for Skoleledelse og IKT, for eksempel.

  Ellers virker det som du jobber hardt og systematisk for å få fart på egen skole, Inge. Utmerket!

  SvarSlett
 8. Takk for tipset. Skal inn og sjekker det.

  SvarSlett