onsdag 9. november 2011

Digitalkompetanse, fra mitt ståsted.

Har i det siste brukt mye tid på å lese "Digital kompetanse i skolen" (2010 utgaven) av Ola Erstad. Her finner jeg mye interessant, som i mye av det andre vi har som pensum. Det er vel opplest og vedtatt at skal skolen som helhet lykkes med dette, så er det ledelsen eller lederen som må ta tak i det. Jeg er som jeg sikkert har sagt før, ikke i den posisjonen på nuværende tidspunkt. Men har påvirkningskraft i min rolle som teamleder. Derfor har jeg brukt mye tid på å danne meg et teoretisk bilde av hvordan et godt mini nettverk kan fungere. (Kommer forøvrig tilbake til dette i løpet av helga).
Erstad bruker mange modeller for å vise hvilke faktorer som må ligge til grunn for å kunne lykkes best mulig. Her har jeg spesielt studert modellene på s. 165 og 175, kapitel 7 i nevnte bok ovenfor. Skolen min som helhet har noen hull på enkelte områder, men det er ikke så galt at man ikke innenfor våre begrensninger eller utfordringer ikke skal kunne løse dette på en god måte til det beste for alle på skolen. Har også satt opp dette litt i lys av Erstads modell for endringsberedskap. (Se ellers Erstad s. 166-169:2010). Her beskriver han fire forskjellige typer måter man kan se en skoles "vilje" eller mangel på kunnskap/ "vilje" til å kunne gjennomføre forandringer. Interessant lesning. Etter min mening og filosofiske gjennomgang av dette, driver vi en god skole på Tolga. Vi scorer jevnt over bra på de parameterne vi blir målt på. (Skal neste uke ha gjennomgang av ståsteds og organisasjons analyse. Det gleder jeg meg til). Etter min mening ligger vi hovedsakelig på det som Erstad kaller "Skolen med nye handlingsrom". Det vil si at man er utviklingsorientert og systematisk. Men vi mangler noe på å kunne kalle oss det fullt ut. Men vi har en positiv utvikling, etter min mening. På IKT fronten drives det mye godt arbeid, og det er godt å høre andre si at de har den pedagogiske vinklingen i sin tankevirksomhet.  
Min tanke med å danne et mini nettverk i den forbindelse er å kunne knytte opp de gode pedagogiske og IKT- ferdighetene til en felles referanse bank som andre kan dra nytte av. Samtidig som de i dette nettverket kan lære av hverandre. Frøet er sådd hos noen få, og jeg håper at det vil vokse med fart over litt tid.
Ellers kan jeg jo si at den personlige utviklingen har vært god, det er ikke bare noe jeg har funnet på. Som jeg skrev på mandag, min utvikling mot sentrum av TPACK- modellen er på en positiv framgang. 

Torsdag 10. november.
En liten appendiks til det jeg skrev i går. Sitter med ståstedanalysen foran meg. Den er nettopp kommet, og gjelder det pedagogiske personalet ved skolen. Her er to av spørsmålene gjeldende for IKT bruken ved skolen. Det store flertallet ved skolen mener at vi bruker IKT i alle klasser jevnlig i løpet skoleåret, og de fleste mener at elevenes vurdering av informasjonen de finner er bra. Det mest gledelige på disse to punktene, er at framgangen fra tidligere analyser viser en meget positiv utviling på dette området. Men vi kan sikkert bli enda bedre.

2 kommentarer:

 1. Alltid kjekt med analyser:-) For meg er det god lesing for å kunne gå videre. Vi skal igjennom med det som kalles for Fagoppfølging i januar. (Du kan lese om Bergen kommunes modell i Utdanningsspeilet 2011)

  Lurer bare på om hva som blir rapportert tilbake at en bruker IKT til? Vi har også snakket om dette på egen skole, hvor mange lærere sier at "jovisst, bruker vi data". Da listes det opp at fravær føres, de både leser og skriver mail, innleveringer av tekster og oppgaver gjøres via LMS'en, læringsplaner ligger på LMS osv. Men da blir spørsmålet mitt om dette er digital kompetanse?

  Vet du hva lærerne på din skole mener med at de bruker IKT i alle klasser jevnlig i løpet av skoleåret?

  Noe av det viktigste ved alt endringsarbeid er at ledelsen er aktiv og viser at dette skal det fokuseres på. Fallgruben er å overlate dette til seg selv etter en liten stund.

  SvarSlett
 2. Nei det er ikke digital kompetanse sett i lys av vår profesjon som pedagoger, men en administrativ bruk av et praktisk hjelpemiddel.
  Spørsmål 2. Har ikke peiling, men har en anelse om at dette er meget individuelt. Men som jeg har sagt før, jeg sitter ikke i en posisjon der jeg får gjort noe med det sånn over natta. Derfor min tanke med et mini nettverk, for den som vil arbeide med dette på skolen.

  SvarSlett